K.L.B.P. Antwerpen

De Koninklijke Landsbond der Belgische Postzegelkringen - Provincie Antwerpen vertegenwoordigt 32 postzegelverenigingen. Je kan alle informatie betreffende de aangesloten kringen vinden in onderstaande tabel.
De kringen zijn volgens hun stamnummer vermeld, tussen 110 en 199.


135 - Koninklijke Postzegelkring 't Vlaemsch Hoofd - Antwerpen Linkeroever

  Voorstelling

  Oprichting

  3 februari 1967

  Website

  -

  Vergaderingen

  S.A.C. - Sint-Anna Centrum
  Hanegraefstraat 5
  2050 Antwerpen

  1ste en 3de dinsdag van de maand

  Tijdschrift

  -

  Contact
  Bestuur

  Bestuur

  Voorzitter Gunter Abbeel
  Ondervoorzitter -
  Secretaris Gunter Abbeel
  Penningmeester Gunter Abbeel