Aktiviteiten

Tentoonstellingen


Op 29 en 30 maart 2024 organiseert K.L.B.P.- Antwerpen een pre-competitieve tentoonstelling in Antwerp Expo.

Deze tentoonstelling is voorbehouden voor nieuwe verzamelingen

Antverpia '24 vindt plaats samen met AntwerpFila, de grootste postzegel- en muntenbeurs, georganiseerd door de Beroepskamer van Belgische Postzegelhandelaren.

Pre-competitive tentoonstelling

Artikel 3

Een filatelistische tentoonstelling is elke in België gehouden tentoonstelling van alles wat tot de filatelie behoort, in zoverre ze georganiseerd wordt in overeenkomst met de bepalingen van onderhavig reglement.

Een tentoonstelling met wedstrijdkarakter bevat een groep inzendingen die door een jury worden beoordeeld met het oog op een toe te kennen bekroning. Een tentoonstelling zonder wedstrijdklasse is een propagandatentoonstelling.

Artikel 6

Onder tentoonstellingen met beginnersklasse verstaan we deze waarbij de inzendingen bij wijze van voorbereiding op tentoonstellingen met wedstrijdkarakter door een erkende jury bekeken worden.

De tentoonsteller krijgt raadgevingen en richtlijnen, maar er is geen punten beoordeling.

Artkel 7

Tot de regionale tentoonstellingen worden in de eerste plaats alle inzendingen toegelaten die voor het eerst worden tentoongesteld of zij beoordeeld werden in een beginnersklasse of niet.

Alleen inzendingen die in de laatste vijf jaar op een provinciale of regionale tentoonstelling goud of op een nationale tentoonstelling verguld zilver of meer behaald hebben, kunnen niet opnieuw worden ingeschreven voor de wedstrijdklasse van een provinciale of regionale tentoonstelling.

Stacks Image 114
Data voor Antverpia '24

29 en 30 maart 2024
Antwerp Expo
Jan Van Rijswijcklaan 191
2020 Antwerpen

Voorverkoop - 2de reeks Belgische postzegels 2024

Zodra de onderwerpen van de uitgiften op 29 en 30 maart 2024 bekend zijn, kan je deze hier terugvinden.