K.L.B.P. Antwerpen

De Koninklijke Landsbond der Belgische Postzegelkringen - Provincie Antwerpen vertegenwoordigt 32 postzegelverenigingen. Je kan alle informatie betreffende de aangesloten kringen vinden in onderstaande tabel.
De kringen zijn volgens hun stamnummer vermeld, tussen 110 en 199.


193 - Studiegroep Postzegels André Buzin

  Voorstelling

  Oprichting

  22 april 1990

  Website

  -

  Vergaderingen

  Sint-Libertuscentrum "De Brug"
  Nekkerspoelstraat 366. 2800 Mechelen

  2de zaterdag van de maand (niet in juli) van 14 uur tot 17 uur

  -

  Tijdschrift

  S.P.A.B.

  5 maal per jaar

  -

  Contact
  Bestuur

  Bestuur

  Voorzitter Charlie Van Hamme
  Ondervoorzitter Josette Massu
  Secretaris Jos Mareels
  Penningmeester Karel Van Auwenis