K.L.B.P. Antwerpen

De Koninklijke Landsbond der Belgische Postzegelkringen - Provincie Antwerpen vertegenwoordigt 32 postzegelverenigingen. Je kan alle informatie betreffende de aangesloten kringen vinden in onderstaande tabel.
De kringen zijn volgens hun stamnummer vermeld, tussen 110 en 199.


198 - Vlaamse Schaak Philatelisten

  Voorstelling

  Oprichting

  -

  Vergaderingen

  Verspreid over Vlaanfderen

  Zondag om de 3 maanden van 10 uur tot 12 uur

  Tijdschrift

  De Schaak Philatelist

  3 maal per jaar

  Contact
  Bestuur

  Bestuur

  Voorzitter Eddy Bruyns
  Ondervoorzitter -
  Secretaris Ronald Cools
  Penningmeester Roger Bruynseels