K.L.B.P. Antwerpen

De Koninklijke Landsbond der Belgische Postzegelkringen - Provincie Antwerpen vertegenwoordigt 32 postzegelverenigingen. Je kan alle informatie betreffende de aangesloten kringen vinden in onderstaande tabel.
De kringen zijn volgens hun stamnummer vermeld, tussen 110 en 199.


154 - Koninklijke Rupel Hobby Club

  Voorstelling

  Oprichting

  21 oktober 1941

  Website

  -

  Vergaderingen

  Lokaal " 't Persgad "
  Wetenschapstraat 3
  2850 Boom

  1ste en 3de zondag van de maand
  van 8u30 tot 12 uur. (niet in juli/augustus)

  Tijdschrift

  NIEUWSBRIEF

  verschijnt tweemaandelijks

  Contact
  Bestuur

  Bestuur

  Voorzitter Guido Van Humbeeck
  Ondervoorzitter -
  Secretaris Guido Van Humbeeck
  Penningmeester Guido Van Humbeeck