K.L.B.P. Antwerpen

De Koninklijke Landsbond der Belgische Postzegelkringen - Provincie Antwerpen vertegenwoordigt 32 postzegelverenigingen. Je kan alle informatie betreffende de aangesloten kringen vinden in onderstaande tabel.
De kringen zijn volgens hun stamnummer vermeld, tussen 110 en 199.


190 - Filatelie De Kempen

  Voorstelling

  Oprichting

  1 augustus 2009

  Website

  -

  Vergaderingen

  Lokaal ASR
  Lucasstraat 2 A
  Dessel

  3de zondag van de maand (niet juli-augustus)

  Tijdschrift

  Periodieke digitale nieuwsbrief

  Contact

  Contactpersoon

  -

  K.L.B.P. - afgevaardigde

  LOMMELEN Lut
  Pastoor Geptsstraat 13
  2360 Oud-Turnhout
  lutlommelen(at)gmail.com

  Bestuur

  Bestuur

  Voorzitter Maria Stessens
  Ondervoorzitter -
  Secretaris Lut Lommelen
  Penningmeester -