K.L.B.P. Antwerpen

De Koninklijke Landsbond der Belgische Postzegelkringen - Provincie Antwerpen vertegenwoordigt 32 postzegelverenigingen. Je kan alle informatie betreffende de aangesloten kringen vinden in onderstaande tabel.
De kringen zijn volgens hun stamnummer vermeld, tussen 110 en 199.


194 - Studiegroep Belgisch Congo

  Voorstelling

  Oprichting

  3 juni 1990

  Website

  -

  Vergaderingen

  Parochiezaal H. Hart"
  Eeuwfeestlaan 60
  2500 Lier

  4de donderdag van de maanden maart-juni-november
  vanaf 19u45

  Tijdschrift

  Studiegroep Belgisch Kongo

  4 maal per jaar

  Contact
  Bestuur

  Bestuur

  Voorzitter Walter Deijnckens
  Ondervoorzitter Louis Baeten
  Secretaris Walter Deijnckens
  Penningmeester Walter Deijnckens