Documentatie centrum

Frankeren met zegels in Belgische Frank

Ons Bestuurslid Wesley Rams probeert voor eens en altijd een einde te maken aan de onzekerheid betreffende het frankeren met postzegels met een waarde in Belgische Frank.


Naar aanleiding van de tot op heden onduidelijke berichtgeving in de Filatelie over het verzenden van briefwisseling met oude postzegels in BEF heeft de bevoegde Minister van Posterijen op 18 maart 2022 de nieuwe postwet gepubliceerd, en daarin is Art.51 aangepast en als volgt gepubliceerd :

Letterlijk is er sprake dat de oude zegels wel degelijk geldig zijn voor de universele (betekent ook wereldwijde) postdienst. Als we opzoeken op het BITP betekend Universele postdiensten: " De Universele postdienst omvat zowel de nationale als grensoverschrijdende diensten en bestaat uit het ophalen, het sorteren, het vervoer en de distributie van postzendingen tot 2 Kg.

Website BIPT

Hieronder de oude Artikels 28 en 29 die aangeven dat alle zegels na 2 oktober 1961 geldig blijven:

Met Artikel 51 blijven de zegels niet meer onbeperkt geldig maar eindigen op 31/12/2027.

Belangrijk is wel te verstaan dat de postzegels uitgedrukt in EURO en voor onbepaalde duur, wil zeggen dat bpost ten allen tijde deze kan herroepen en ook ongeldig kan verklaren. Met andere woorden kan bpost aan toekomstige Ministers vragen deze onbepaalde duur aan te passen, en deze op termijn ook uit te faseren, met een periode van 5 jaar.

Voor alle duidelijkheid hieronder een antwoord op mijn mail die ik destijds stuurde naar bpost, na de foute informatie die ook ik eerder vernam vanuit bpost.

Mail van CSE-bpost aan Wesley Rams op 18 oktober 2022:

Geachte heer,

Wij ontvingen wij uw e-mailbericht met betrekking tot de frankering van zendingen met postzegels BEF.
De tarieven van bpost voor gewone zendingen (brieven) zijn opgebouwd volgens veelvouden van het basistarief van een postzegel, per gewichtstrap.
Deze kan je terug vinden op de tarieflijst te verkrijgen in de Postkantoren en of op de website.

De zendingen kunnen gefrankeerd worden tot en met 31/12/2027 met de postzegels uitgedrukt in BEF.
Zowel binnenland, Europa, buiten EU.
Dit aan het geldende tarief, volgens de postzegels prijs per stuk.
Prior zendingen kunnen nooit met BEF zegels gefrankeerd worden alleen met de daarvoor bestemde prior zegel.

Customer Service Expert - bpost

In het dienstorder van Bpost staat als einddatum 31/12/2027 voor de zegels in BEF.


2023 - Ⓒ Wesley Rams