Documentatie centrum

Documentatie centrum

De bedoeling van deze pagina is de filatelist de nodige info verschaffen aangaande reglementering en mogelijkheden.
Deze pagina zal in de volgende maanden verder uitgebouwd worden.


Algemene reglementen F.I.P.